Hidasnemeti.hu

Napelemes rendszerek telepítése hidasnémeti intézményekre

Hidasnémeti Község Önkormányzata 2014.08.30-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz „Napelemes rendszerek telepítése hidasnémeti intézményekre” címmel, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0410 azonosítószámmal. A támogató döntésről 2014.12.31-én értesültünk, a Támogató Okirat 2015.03.24-én lépett hatályba. A pályázat keretein belül napelemes rendszereket telepítünk, az alábbi intézményekre:…