Hidasnemeti.hu

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

SULINFO – A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Visszatekintés:

Utolsó beszámolónk aktuális rovatában olyan iskolai események kerültek megemlítésre, amelyekről most tudunk tényszerű tájékoztatást nyújtani, s mondanivalónkat alátámasztani néhány fotóval.

A Happy-Hét keretében 1 hetes programsorozatot dolgoztunk ki, az egészséges vízfogyasztás népszerűsítésére illetve a környezettudatos nevelés fokozására. Néhány eleme:

·         Az osztályok természetjáró kirándulás keretében a Hernád és a Szartos patak parti övezetét és vizét tanulmányozhatták.

·         A tanítási órák tananyagának megválasztása és feldolgozása is e témában történt.

·         Rajzpályázat kiírására került sor, melynek központi témája szintén a természetes vizek és élő környezetük volt.

·         A programsorozatot a Diákönkormányzati Nap zárta. Hagyományos rendezvényről van szó, melynek ünnepélyes részében felavattuk – az iskola nyakkendő átadásával „igazi” iskolássá fogadtuk elsőseinket. Megkoszorúztuk a Rákóczi emlékfalat és kiállítást rendeztünk a rajzpályázatra benyújtott művekből. A nap további részében játékos vetélkedő formájában a víz témája került feldolgozásra. Több éves tapasztalat alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy tanítványaink fegyelmezetten, de kiváló hangulatban és egészséges versenyszellemmel „dolgozták végig” a programot.


Eredmények:

Vetélkedő: I. Vízi királyok, II. Happy Hetesek, III. Vízcseppek

Rajzpályázat:

·         alsó tagozat: I. Rigler Edina, II. Brunyánszky Rebeka, III. Kovács Ákos

·         felső tagozat: I. Brunyánszky Blanka, II. Szarka Viktória, III. Novák Regina

·         különdíj: Tóth Eszter, Balogh Dominik, Ujvári Kitti

A tavaszi szünetet megelőző napok gyorsan teltek. Három nap állt rendelkezésre, hogy mind lelkileg, mind hangulatában „rákészítsük” tanítványainkat az ünnepre. Ez a törekvésünk szól egyrészt a hon- és népismereti ismeretek gyarapításáról valamint a Húsvét bibliai értelmezéséről és megközelítéséről.

Szintén hagyományként említhető, hogy a szünetet megelőző utolsó tanítási napra a Diákönkormányzat patronálásával tojáskereső programot iktatunk be, melynek minden évben még a legnagyobbak körében is nagy sikere van.

Jelen időszak legidőszerűbb programja a 2015/16. tanév 1. osztályosainak beíratása. Ennek időpontja: 2015. április 16-17-e. Minden ezzel kapcsolatos információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően már hetekkel ezelőtt különböző módokon igyekeztünk eljuttatni az érintett családok felé.

A napokban érkezik meg az a sportszer csomag, amelyet iskolánk jutalmul kapott a 2014. évi Kihívás Napja című rendezvényen való aktív részvételért.

Tankerületi szintű Reál Munkaközösségi programként április 15-én az 5. osztályban matematika bemutató órára került sor Petró Istvánné vezetésével.

Oravecz Jánosné

igazgató

Visszatekintés:

Örömmel értesítjük az iskolánk iránt érdeklődőket, hogy tankerületi matematika versenyen Szarka Viktória 8. osztályos tanuló az előkelő III. helyezést érte el. Felkészítője: Petró Istvánné tanárnő.

Iskolánk 2015. március 20-i határidővel pályázatot nyújtott be, mely ha elfogadásra kerül, számtalan értékes és érdekes gyermekközpontú program megszervezését, valamint taneszközök, játékok beszerzését teszi lehetővé. Ugyanígy pályázunk Napközis Erzsébet Tábor szervezésére. 80 tanuló és 8 pedagógus 2 turnusban tölthetné kellemesen a vakáció első két hetét.

Tervezett programok: játék és sport, képzőművészeti foglalkozások, kirándulások. A résztvevők napi háromszori étkezésben részesülnek. A részvétel 5 nap/fő ingyenes, a szülőktől az Erzsébet program központi irodája 500 Ft önrészt vár el.

Megindult a szaktanácsadói látogatások sorozata is. Március 17-én és 20-án 1-1 fő szaktanácsadó tett látogatást iskolánkban. Az első időpontban magáról a szaktanácsadói hálózatról kapott tantestületünk tájékoztatást, a második időpontban a matematika tantárgy oktatásának átvilágítására került sor.

Aktualitások:

Happy-hét keretében az egészséges vízfogyasztás témáját dolgozzuk föl, a tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások alkalmával. Kötelező eleme a programnak az osztályonkénti természetjáró túra a Hernád folyóhoz illetve a Szartos patakhoz. Az akciót március 27-én pénteken zárjuk, mely egyben a Diákönkormányzati Napunk is.

A DÖK nap tartalma:

·         Ünnepélyes megnyitó – az 1. osztályosok avatása, a Rákóczi – emlékfal megkoszorúzása.

·         Játékos vetélkedő – fő téma a víz.

·         A nyertes csapatok díjazása.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2015. március 30-31-én iskolánk nyílt napok keretében várja az érdeklődő szülőket. A látogatók betekintést nyerhetnek mindennapi munkánkba, a tanítási órák folyamatába.

Március 31-én 10:00 órakor kerül sor a „Hívogat az iskola!” programunkra, amikor a leendő 1. osztályosokat és szüleiket látjuk vendégül.

A 2014/15. tanév rendje szerint a tavaszi szünet első napja április 02. (csütörtök), utolsó napja április 07. (kedd). Április 08-a a tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

Iskolánk valamennyi tanulója és tantestületünk nevében Békés Húsvéti Ünnepet Kívánunk!

Oravecz Jánosné ig.

Beiratkozás a 2015/2016. tanévre

Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gönci Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig,

2015. április 17. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig az általános iskola titkárságán.

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gönci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola körzetébe tartozó települések: Hernádszurdok, Hidasnémeti, Göncruszka, Tornyosnémeti.

Hit-és erkölcstan oktatás

Értesítünk minden érintettet, 1., 2., 3., 5., 6., 7. évfolyamra járó tanítványaink szüleit, hogy az iskolai Hit- és erkölcstan oktatásban résztvevő egyházak képviselői 2015.03.03.-án megtartották első tájékoztatójukat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ezeken az évfolyamokon a tanrendbe beépítetten Erkölcstan / Hit-és erkölcstan oktatást szervezünk. Az Erkölcstan oktatásra alsó tagozatban Oravecz Jánosné, a felső tagozatban Rozgonyi Lászlóné pedagógusok jogosultak. Hit-és erkölcstan oktatást a Római Katolikus, Görög Katolikus és Református egyházak igényeltek. A tanórák megtartására illetékes személyekről ők gondoskodnak.
Kérjük a témával kapcsolatos további hirdetményeink figyelemmel kísérését.

„Történelmi casinó”

A bűvös ötös.

A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a hosszú évek óta tartó hagyományainak megfelelően idén is megrendezte történelmi vetélkedőjét, melynek időpontja 2015. február 23-a volt.

A KLIK Gönci Tankerülete életbe lépése óta szorgalmazza a tankerülethez tartozó iskolák közötti nemes versengést különböző témakörökben. Mivel azonban intézményünkben már megtapasztaltan sikeresek voltak a történelmi témájú rendezvények, ezért ezt továbbra is fölvállaltuk.

A tanulók életkori sajátosságainak és motiváltságának, érdeklődésének megfelelően az ismeretek alkalmazását játékos formában terveztük el és valósítottuk meg. Innen ered maga a cím is.

Az iskolák 5-8. évfolyamairól 5 fős csapatokat delegálhattak a játékra. Minden csoport felnőtt patronálóval együtt dolgozott, hogy a „casinó”-szerű lebonyolítás zökkenőmentes legyen.

A versenyfeladatok felölelték a felső tagozatos ismeretanyag kiemelt területeit: társadalmi rendszereket, történelmi személyiségeket, csatákat, helyszíneket, évszámokat és egyéb érdekességeket. A hangulat emelését mindig az adott korra jellemző zenei aláfestés biztosította. A versenyfeladatokat összeállító Mátrai Józsefné pedagógus figyelve a tanulók infokommunikációs érdeklődésére, PPT-s anyag kivetítésével is színesítette a tartalmakat.

Miért is tartja iskolánk tantestülete fontosnak a történelmi ismeretek minden szinten és minden eszközzel történő gyarapítását, mélyítését?

Rákóczi földjének szülöttei és lakói vagyunk, s visszatekintve egészen az Abákig, joggal állíthatjuk, hogy valamennyi lényeges történelmi esemény szele megérintette vidékünket. Ezt nem feledve törekszünk tanítványainkban elültetni a hazaszeretet magját, s a szülőföldbe kapaszkodó gyökerekbe vetett hitet.

A szervezés szokatlan és különleges voltának, a tanulók felkészültségének, valamint a nagyvonalú támogatóknak (Rákóczi Szövetség Alapítványa, Thomka István, KLIK Gönci Tankerület) és a tantestület munkájának köszönhetően hangulatos délután részesei lehettünk. Reméljük, a más iskolából érkezett, és a civil partneri körökből meghívott vendégeink is szép pillanatokat vihettek tovább magukkal.

Más: Örömünkre szolgál, hogy egyre többen érdeklődnek a gyermekeink szolgálatára létrehozott alapítvány adószáma iránt. Ezért ezúton is szeretném népszerűsíteni alapítványunkat és kérni minden jószándékú személy támogatását.
Alapítvány neve: Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 18268472-1-05
Köszönjük!

Farsang

Iskolánkban a télbúcsúztató farsangi rendezvényre 2015. február 20-án került sor. Hagyományosan jó hangulatú, gazdag program részesei lehettek tanítványaink. A bál a 8. osztályos tanulók nyitótáncával kezdődött. Örömömre szolgált, hogy 22 tanuló szeretett volna részese lenni ennek a szép hagyománynak. Reméljük, minden résztvevő jól érezte magát.

A jelmezesek díjazását a korábbi szokásrend szerint egyéni és csoportos formában végeztük. A zsűri odafigyelt az ötletességre, a kivitelezésre és a megjelenítésre. A csoportos jelmezeseknél elsősorban a produkciók alapján lehetett rangsort felállítani. Köszönjük a vállalkozó kedvű szülőknek, hogy ily módon is igyekeztek gyermekeiket élményekhez juttatni. Díjazottak:

Egyéni:           1. Spongyabob és Patrik

2. Nils Holgerson

3. gólyafészek

Csoportos:      1. Jófej ötödikesek

2. Mini sztárok

3. A tavasz első hernyója

A farsangi program izgalmas részének számít a tombolasorsolás. Az idén is nagy érdeklődés övezte, hiszen mérhetetlen mennyiségű, értékesebbnél értékesebb tárgyak kerültek kisorsolásra, köszönhetően a magánszemélyek/szülők, a vállalkozások és cégek nagyvonalú támogatásának.

Az eseménysorról az iskola facebook oldalán található képek adnak színes tájékoztatást.