Hidasnemeti.hu

Képviselő-testület

A települési önkormányzat az alábbiak szerint épül fel:

polgármester + 6 fő képviselő.

Polgármester: Becse Csaba

Képviselők:

  • Bóni Tamás alpolgármester
  • Illés Mónika
  • Ureczky Klára Tünde
  • Thomka István
  • Varga Tibor
  • Váradi Gábor

A közigazgatási feladatokat a jegyzőség látja el a körjegyző szakmai irányításával.

Hidasnémeti a székhely és Tornyosnémeti, Hernádszurdok valamint Zsujta községek tartoznak a jegyzőséghez.

Jegyző: Nagyné dr. Pail Marianna

A polgármester


Becse Csaba polgármester a település életének irányításában 1994 óta játszik meghatározó szerepet. 1966. február 21-én született Szikszón. Szülei MÁV- alkalmazottak voltak, édesapja Hidasnémeti állomásfőnökeként vonult nyugdíjba, édesanyja ugyanitt távírászként dolgozott. Nővére családjával Encsen él.
Az általános iskolában kitűnő tanuló volt, szabadidejében szívesen olvasott és már ekkor megnyilvánult nála a sport, elsősorban a foci szeretete.
Középiskolai tanulmányait a Váci Mihály Gimnáziumban folytatta Encsen, itt érettségizett 1984-ben. Ekkor sikeres felvételi vizsgát tett a Leningrádi Közigazgatási Egyetemre, ám végül nem került sor a külföldi továbbtanulásra.
Dolgozni kezdett a MÁV-nál, amely a polgármesterségig egyetlen munkahelye volt, üzemgazdászként töltötte itt a leghosszabb időt.
Közben tanult is, Győrben a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán vasúti üzemmérnöki szakon szerzett diplomát. 1994 év elején került a MÁV Miskolci Igazgatóságra, Sátoraljaújhelyen értékesítési irodavezető lett, és még ugyanebben az évben a változásra voksoló lakosság Hidasnémeti polgármesterévé választotta.
1985-ben kötött házasságot Pincsák Katalinnal, aki MÁV alkalmazott. Két lányuk van.
Kedvenc időtöltése a sport; elsősorban a futball és az asztali tenisz. 

Megszakítás