Hidasnemeti.hu

Közösségfejlesztők Köre

„Együtt, egymásért,

a közösségekért”

A Hidasnémeti Alapítvány és a Hidasnémeti KÖFE Kör

közös projektje a

Norvég Civil Támogatási Alap

hozzájárulásával

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Célunk a Hidasnémeti Alapítvány és a Hidas-németi Közösségfejlesztő Köre megújítása módszereiben és partnerségében, hogy még eredményesebb tevékenységet tudjon folytatni Hidasnémetiben a hiányterületek feltárásával, a lakosság bevonásával azért, hogy

– növekedjék a települési identitás,

– erősödjék az egymás felé való nyitás,

– a helyi belső erőforrások tudatosodjanak,

– a település lakosai aktív szerepet vállaljanak a közösségi-, és közélet alakításában.

A közösségfejlesztő kör 8 fős tagsága mellett közvetlen célcsoport 510 fő, akik 8 formális, illetve informális közösség tagjai. Közvetett célcsoport a település teljes lakossága.

A projektben folytatandó tevékenységeink:

– közösségi beszélgetésekkel egybekötött műhelymunkák

– látóút Hétbe és Kunbábonyba

– képzések:

– előadói és kommunikációs

– közösségfejlesztési tréning

– pályázat írás elmélete és gyakorlata

– közösségi események, akciók:

– Családi nap

– Egészség nap

– Generációk találkozása Olvasókörrel,
Vízszenteléssel és Vacsoracsatával

– Író-olvasó találkozó

– Könyvbemutatók

– Közösségi Advent

– Ősz színei íze

Hisszük, hogy egy pezsgőbb, színesebb kö-zösségi élet részesei lehetnek Hidasnémeti la-kosai, egy élhetőbb falu, faluközösségben.

alapítvány naptár

„A Hernád mellől jöttem én,

hol minden, minden költemény…” /Urr Ida/

E vers egyik „sora” településünk:                                                                             HIDASNÉMETI

 

Ez az alig 1200 lelkes község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a Hernád völgyében, a magyar-szlovák határ közelében terül el.

A település nevével már egy 1219-ben keletkezett oklevélben találkozhatunk Olnemet alakban. Ebből is kitűnik, hogy egy nagy történelmi múltra visszatekintő községről van szó.

A több száz éves együttélés olyan lakóközösség kialakulását eredményezte, melyben mindig fontos szerepet kapott a közösségi szemlélet, az együtt, egymásért munkálkodás elve. Ezen a lakosság kettős arculata sem változtatott, amely az őslakosok és a hivatásuknál fogva betelepültek sokszínűségéből eredt.

 

KÖZÖSSÉGI ÉLET HIDASNÉMETIBEN

 

A kultúra területén három amatőr művészeti csoport tevékenykedik. Az Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes, melyben a fiatalok és a középkorosztály együtt ápolja és állítja színpadra Abaúj néptánckincsét. A HIFI Kórus tagjai általános iskolás diákok. Önálló estjük, az Adventi Gyertyafény című Karácsonyi Hangverseny. A Tizenhárom Komédiás Színjátszó Kör meghatározó jelensége a település és a térség rendezvényeinek.

A helyi közösségi életet gazdagítják a falu egyéb kiscsoportja is, valamint az egyházak tevékenységei ezen belül is a Református Egyház nyári gyermek- és ifjúsági tábora.

A Hidasnémeti Vasutas Sport Club csapataiban férfiak és nők futballozhatnak és sakkozhatnak. Sportnapjaik révén a szabadidős sport terén is széleskörű tevékenységet folytatnak, amit segít a Település Egészségtervnek köszönhető kerékpár készlet.

Civil szervezeteink – a Hidasnémeti Alapítvány, a Hidasnémeti Múltbéli Értékeinek Megőrzéséért Alapítvány, a Hidasnémeti Vasutas Sport Club, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület – is egyre meghatározóbbak a lakosság életében.

A községi rendezvények is, különösen a Hidasi Napok – Felvidéki Fesztivál óriási közösségépítő és formáló erővel bírnak, mivel az előkészületektől a lebonyolításig az aktív közreműködésen át az itt élők nagy részét megmozgatja.

Közösségi életünkbe új színt hozott a 2005-ben a Gönci Szia Clubtól elindult közösségi gondolkodás. Ennek köszönhetően 2007-ben alapító tagjai lettünk a FÉSZAK Körnek, azaz a „Fogadó” Észak – Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesületnek. A UNDP Cserehát Program, Molnár Aranka szakmai vezetése mellett, 2006-ban a települési közösségfejlesztő folyamat kiteljesedését segítette elő.

Mindezek eredményeképpen újszerű gondolkodás és szemlélet alakult ki, mely erős hatást gyakorolt az infrastrukturális településfejlődés mellett az emberi kapcsolatok széleskörű minőségi változására is, és Hidasnémetiben egy aktív közösségfejlesztő műhely jött létre.

HIDASNÉMETI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK KÖRE

Az első helyi lépések a 2006. évi interjúk és közösségi beszélgetések voltak. Ezek után született meg a közösségi felmérés kérdőíve, majd a feldolgozást követően egy bemutató Kiadvány a lakosság észrevételeivel, javaslataival. Ez a füzet mai napig fontos segítője a közösségfejlesztő csapatnak.

Ezzel párhuzamosan a Hidasi Hírnök szerkesztése közösségi alapokra helyeződött. A havi találkozások alkalmával jókat beszélgetünk, melyek során újabbnál újabb előremutató gondolatok születnek. Így haladunk lépésről – lépésre.

EREDMÉNYEINK és TETTEINK, -amikre nagyon büszkék vagyunk- mindegyike egyformán fontos és kedves a szívünknek:

 • Családi Nap
 • Egészségnap
 • Elszármazottak Találkozója
 • Házhoz megy a Mikulás
 • Hidasi Hírnök
 • Hidasnémeti és a helyi községfejlesztő folyamat képviselete különböző műhelymunkákon,
  rendezvényeken, konferenciákon hol egyszerű jelenléttel, hol pedig, aktív közreműködéssel.
 • Közösségi Advent
 • Közösségi beszélgetés és cikksorozat a Környezetvédelemről
 • Közösségi ismerkedő beszélgetés a Szlovákiából településünkre beköltözött családokkal
 • Megalakult és közösségi alapokra épül a Mozaik Ifjúsági Klub
 • Részvétel a Megyei szövetségben
 • Szemétszedés
 • Tagja vagyunk a FÉSZAK-nak és a FÉSZAK Ifinek

Nagy kitüntetés, ELISMERÉS érte közösségünket. 2010. augusztus 14-én a Hidasi Nap keretében vehettük át a „Hidasnémetiért a közszolgálatban” díjat Becse Csaba polgármester úrtól.

 

Megszakítás