Hidasnemeti.hu

Hidasnémeti Alapítvány

„Együtt, egymásért,

a közösségekért”

A Hidasnémeti Alapítvány és a Hidasnémeti KÖFE Kör

közös projektje a

Norvég Civil Támogatási Alap

hozzájárulásával

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Célunk a Hidasnémeti Alapítvány és a Hidas-németi Közösségfejlesztő Köre megújítása módszereiben és partnerségében, hogy még eredményesebb tevékenységet tudjon folytatni Hidasnémetiben a hiányterületek feltárásával, a lakosság bevonásával azért, hogy

– növekedjék a települési identitás,

– erősödjék az egymás felé való nyitás,

– a helyi belső erőforrások tudatosodjanak,

– a település lakosai aktív szerepet vállaljanak a közösségi-, és közélet alakításában.

A közösségfejlesztő kör 8 fős tagsága mellett közvetlen célcsoport 510 fő, akik 8 formális, illetve informális közösség tagjai. Közvetett célcsoport a település teljes lakossága.

A projektben folytatandó tevékenységeink:

– közösségi beszélgetésekkel egybekötött műhelymunkák

– látóút Hétbe és Kunbábonyba

– képzések:

– előadói és kommunikációs

– közösségfejlesztési tréning

– pályázat írás elmélete és gyakorlata

– közösségi események, akciók:

– Családi nap

– Egészség nap

– Generációk találkozása Olvasókörrel,
Vízszenteléssel és Vacsoracsatával

– Író-olvasó találkozó

– Könyvbemutatók

– Közösségi Advent

– Ősz színei íze

Hisszük, hogy egy pezsgőbb, színesebb kö-zösségi élet részesei lehetnek Hidasnémeti la-kosai, egy élhetőbb falu, faluközösségben.

alapítvány naptár
Megszakítás