Hidasnemeti.hu

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

Záró projektelőrehaladási jelentés és mellékletei

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Nyilatkozatok

Indikátorok

Esélyegyenlőségi indikátorok

  • Családbarát munkahely
    • 01 Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
    • 02 Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
    • 03 A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart
    • 04 Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt
    • 05 Infokommunikációs akadálymentesítés
    • 06 Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége
    • 07 Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez
    • 08 GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás
    • 09 Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása
    • 10 Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit,
    • 11 A projekt végrehajtása során megszülető termék és
    • 12 Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz
    • 13 A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja
  • Nemek közötti esélyegyenlőség
    • 01 Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
    • 02 Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
    • 03 A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart
    • 04 Leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzetű településen működik, fejleszt
    • 05 Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőit bevonja a tervezésbe, megvalósításba
    • 06 projekt végrehajtása során megszülető termék és
    • 07 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki

Fenntarthatósági indikátorok

  • 01 Fenntarthatósági tervvel vagy programmal rendelkezik vagy vállalja elkészítését
  • 02 A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére
  • 03 Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére
  • 04 A projekt  egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz
  • 05 A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű
  • 06 Újrahasznosított papír használatának bevezetése és
  • 07 Egészséges, helyi- vagy bioélelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben
  • 08 Tudásmegosztás (képzések, műhelyek) helyszínkiválasztása a környezettudatosságot tükrözik
  • 09  Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy tanácsadói, oktatói szolgáltatást

Szakmai indikátorok

  • 01 felülvizsgálat szervezeten belüli eljárások
  • 02 átalakított szervezeten belüli eljárások száma
  • 03 képzettek száma
  • 04 hivatal szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya
  • 05 partnerek száma
  • 06 képviselőtestület számára elektronikusan elérhető dokumentumok aránya
  • 07 vállalt ügytípusokra jutó átlagos munkaidő mértékének csökkenése
  • 08 átvilágított beruházások száma
  • 09 Intézmények vezetői számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-előkészítő dokumentumok aránya
  • 10 azon önkormányzati bizottságok aránya, amelyekben civil és vállalkozói szféra képviselői részt vesznek
  • 11 döntési pontok csökkenésének aránya a döntéshozatalban
  • 12 egy ügyindításra jutó átlagos várakozási idő mértékének csökkenése
  • 13 egyszerűsített folyamatok aránya
  • 14 elektronikusan hozzáférhető ügyleírások aránya
  • 15 folyamatvezérelt közbeszerzések aránya
  • 16 a hivatal vezetői számára elektronikusan rendelkezésre álló döntés-előkészítő dokumentumok aránya
  • 17 intraneten egymással kapcsolatban álló ügyintézők aránya
  • 18 intraneten egymással kapcsolatban álló vezetők aránya
  • 19 kommunikációs és PR terv, koncepció
  • 20 korszerűsített teljesítményértékelés alapján jutalmazott dolgozók aránya
  • 21 költséghatékonyság módszertana alkalmazásának aránya a költségvetés tervezésében és végrehajtásában
  • 22 környezetbarát közbeszerzések aránya
  • 23 környezetbarát közbeszerzést szabályozó rendelet
  • 24 módosított munkaköri leírások száma
  • 25 módosított, csökkentett döntési-, hatás- és felelősségi körök aránya
  • 26 projekt-tervezést támogató szoftvert használó munkatársak száma
  • 27 rendszeresen mért közszolgáltatások aránya
  • 28 stratégiai tervezés módszertana alkalmazásának aránya a költségvetés tervezésében
  • 29  stratégiai tervezés módszertana alkalmazásának aránya a költségvetés végrehajtásában
  • 30 új felelősségvállalással irányított beruházások aránya
  • 31 vélemények fogadásával, panaszkezeléssel foglalkozó rovat az önkormányzat honlapján

Szabályzatok

 

Mellékletek

1.számú melléklet: 4. Projekt támogatási szerződésben vállalt indikátorai és az indikátorokkal kapcsolatban elért eredmények

2.számú melléklet: 7. Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása

3.számú melléklet: 8. környezeti fenntarthatóság érvényesülése indikátorainak bemutatása

Változásbejelentő

4.számú melléklet: A társadalmi fenntarthatóság érvényesülése vállalásai teljesülésének bemutatása

Nyilatkozatok/Egyéb dokumentumok:

Általány alapú projekt menedzsment költségek fizetési kérelme

Méltányossági kérelem

Nyilatkozat szerződésekről

Környezeti fenntarthatóság nyilatkozat

Határozatok

ÁROP pályázat indikátorokhoz kapcsolódó határozatai

Munkaköri leírások

Módosított munkaköri leírások