Művelődési Ház és Könyvtár>> Közösségfejlesztők Köre

Közösségfejlesztők Köre

 

„Együtt, egymásért,

a közösségekért”

A Hidasnémeti Alapítvány és a Hidasnémeti KÖFE Kör

közös projektje a

Norvég Civil Támogatási Alap

hozzájárulásával

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 

Célunk a Hidasnémeti Alapítvány és a Hidas-németi Közösségfejlesztő Köre megújítása módszereiben és partnerségében, hogy még eredményesebb tevékenységet tudjon folytatni Hidasnémetiben a hiányterületek feltárásával, a lakosság bevonásával azért, hogy

- növekedjék a települési identitás,

- erősödjék az egymás felé való nyitás,

- a helyi belső erőforrások tudatosodjanak,

- a település lakosai aktív szerepet vállaljanak a közösségi-, és közélet alakításában.

 

A közösségfejlesztő kör 8 fős tagsága mellett közvetlen célcsoport 510 fő, akik 8 formális, illetve informális közösség tagjai. Közvetett célcsoport a település teljes lakossága.

 

A projektben folytatandó tevékenységeink:

- közösségi beszélgetésekkel egybekötött műhelymunkák

- látóút Hétbe és Kunbábonyba

- képzések:

- előadói és kommunikációs

- közösségfejlesztési tréning

- pályázat írás elmélete és gyakorlata

- közösségi események, akciók:

- Családi nap

- Egészség nap

- Generációk találkozása Olvasókörrel,
Vízszenteléssel és Vacsoracsatával

- Író-olvasó találkozó

- Könyvbemutatók

- Közösségi Advent

- Ősz színei íze

 

Hisszük, hogy egy pezsgőbb, színesebb kö-zösségi élet részesei lehetnek Hidasnémeti la-kosai, egy élhetőbb falu, faluközösségben.

 

 

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

 

1.

 

 

 

Települési akció Advent 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 

Előadói készségfejlesztési tréning – Beszéd-gyakorlatok képzés

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

6.

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

Generációk találk,

Vízszentelés

 

 

 

 

 

 

 

6.

7.

 

 

Ne legyen külön a falusi?

 

 

Képzés - pályázatírás gyak.

 

 

 

 

 

 

7.

8.

 

 

 

Települési akció  Advent 2

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

 

 

 

 

8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

10.

11.

 

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

Költészet napja – Költő meghívása

 

 

 

 

11.

12.

 

 

 

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

Műhelym. – KÖFE

Képzés- pályázat

 

 

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

12.

13.

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

 

 

 

14.

15.

 

 

 

Települési akció  Advent 3

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

16.

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

18.

 

(Észak Abaúj a szívünkben)

 

 

Képzés - Pályázatírás elm-

 

 

 

 

 

 

 

18.

19.

 

 

Generációk találk.

Olvasókör  az iskolában

 

 

Képzés – Kommunikációs készségfejlesztés

 

 

 

 

 

 

19.

20.

4 Muskétás

 

 

 

 

 

 

(Húsvét)

Generációk találk.

Olvasókör az iskolában

Könyvbemutató Szilágyi László

 

 

20.

21.

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

22.

 

 

 

Települési akció Advent 4

 

 

Települési akció Egészség nap + Segítsünk

 

 

 

 

 

22.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generációk találk. Vacsora csata + Segítsünk

Települési akció  Családi nap

23.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

25.

 

 

 

 

Képzés - Pályázatírás gyak.

 

 

 

 

 

 

 

25.

26.

 

 

 

 

 

 

Képzés – Kommunikációs készségfejlesztés

Kunbábonyi látó út

Képzés - Közösségfejlesztés

 

 

 

Nyilvánosság biztosítása - Projektzáró

26.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

28.

Települési akció:

Ősz színei, ízei

 

Közösségi Adventi koszorú kötése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

29

 

KÖFE S.O.S.

(Fészak – Rozsály)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

 

(Falu fórum- projektgyűjtés)

 

 

 

 

 

 

Könyvbemutató: Ferdinándy György

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

+

Nyilvánosság biztosítása

Adventi naptár terv.

Hét szerv, lemond.

Faanyag és habkarton az A. Naptárhoz

 

 

 

Hét a hónap elején

 

 

 

 

 

+

 

 

„A Hernád mellől jöttem én,

hol minden, minden költemény…” /Urr Ida/


E vers egyik „sora” településünk:                                                                             HIDASNÉMETI

 

Ez az alig 1200 lelkes község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, a Hernád völgyében, a magyar-szlovák határ közelében terül el.

A település nevével már egy 1219-ben keletkezett oklevélben találkozhatunk Olnemet alakban. Ebből is kitűnik, hogy egy nagy történelmi múltra visszatekintő községről van szó.

A több száz éves együttélés olyan lakóközösség kialakulását eredményezte, melyben mindig fontos szerepet kapott a közösségi szemlélet, az együtt, egymásért munkálkodás elve. Ezen a lakosság kettős arculata sem változtatott, amely az őslakosok és a hivatásuknál fogva betelepültek sokszínűségéből eredt.

 

KÖZÖSSÉGI ÉLET HIDASNÉMETIBEN

 

A kultúra területén három amatőr művészeti csoport tevékenykedik. Az Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes, melyben a fiatalok és a középkorosztály együtt ápolja és állítja színpadra Abaúj néptánckincsét. A HIFI Kórus tagjai általános iskolás diákok. Önálló estjük, az Adventi Gyertyafény című Karácsonyi Hangverseny. A Tizenhárom Komédiás Színjátszó Kör meghatározó jelensége a település és a térség rendezvényeinek.

A helyi közösségi életet gazdagítják a falu egyéb kiscsoportja is, valamint az egyházak tevékenységei ezen belül is a Református Egyház nyári gyermek- és ifjúsági tábora.

A Hidasnémeti Vasutas Sport Club csapataiban férfiak és nők futballozhatnak és sakkozhatnak. Sportnapjaik révén a szabadidős sport terén is széleskörű tevékenységet folytatnak, amit segít a Település Egészségtervnek köszönhető kerékpár készlet.

Civil szervezeteink – a Hidasnémeti Alapítvány, a Hidasnémeti Múltbéli Értékeinek Megőrzéséért Alapítvány, a Hidasnémeti Vasutas Sport Club, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület – is egyre meghatározóbbak a lakosság életében.

A községi rendezvények is, különösen a Hidasi Napok – Felvidéki Fesztivál óriási közösségépítő és formáló erővel bírnak, mivel az előkészületektől a lebonyolításig az aktív közreműködésen át az itt élők nagy részét megmozgatja.

Közösségi életünkbe új színt hozott a 2005-ben a Gönci Szia Clubtól elindult közösségi gondolkodás. Ennek köszönhetően 2007-ben alapító tagjai lettünk a FÉSZAK Körnek, azaz a „Fogadó” Észak – Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesületnek. A UNDP Cserehát Program, Molnár Aranka szakmai vezetése mellett, 2006-ban a települési közösségfejlesztő folyamat kiteljesedését segítette elő.

Mindezek eredményeképpen újszerű gondolkodás és szemlélet alakult ki, mely erős hatást gyakorolt az infrastrukturális településfejlődés mellett az emberi kapcsolatok széleskörű minőségi változására is, és Hidasnémetiben egy aktív közösségfejlesztő műhely jött létre.

 

HIDASNÉMETI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK KÖRE

Az első helyi lépések a 2006. évi interjúk és közösségi beszélgetések voltak. Ezek után született meg a közösségi felmérés kérdőíve, majd a feldolgozást követően egy bemutató Kiadvány a lakosság észrevételeivel, javaslataival. Ez a füzet mai napig fontos segítője a közösségfejlesztő csapatnak.

Ezzel párhuzamosan a Hidasi Hírnök szerkesztése közösségi alapokra helyeződött. A havi találkozások alkalmával jókat beszélgetünk, melyek során újabbnál újabb előremutató gondolatok születnek. Így haladunk lépésről – lépésre.

EREDMÉNYEINK és TETTEINK, -amikre nagyon büszkék vagyunk- mindegyike egyformán fontos és kedves a szívünknek:

 

 • Családi Nap
 • Egészségnap
 • Elszármazottak Találkozója
 • Házhoz megy a Mikulás
 • Hidasi Hírnök
 • Hidasnémeti és a helyi községfejlesztő folyamat képviselete különböző műhelymunkákon,
  rendezvényeken, konferenciákon hol egyszerű jelenléttel, hol pedig, aktív közreműködéssel.
 • Közösségi Advent
 • Közösségi beszélgetés és cikksorozat a Környezetvédelemről
 • Közösségi ismerkedő beszélgetés a Szlovákiából településünkre beköltözött családokkal
 • Megalakult és közösségi alapokra épül a Mozaik Ifjúsági Klub
 • Részvétel a Megyei szövetségben
 • Szemétszedés
 • Tagja vagyunk a FÉSZAK-nak és a FÉSZAK Ifinek

Nagy kitüntetés, ELISMERÉS érte közösségünket. 2010. augusztus 14-én a Hidasi Nap keretében vehettük át a „Hidasnémetiért a közszolgálatban” díjat Becse Csaba polgármester úrtól.

 

   

              FÉSZAK Képzés, Telkibánya                           FÉSZAK Konferencia, Hidasnémeti                 FÉSZAK Észak Abaúj a szívünkben, Gönc

   

   FÉSZAK, UNDP Projektvásár Budapesten                    Interjúk kezdete Hidasnémetiben                                Közösségi beszélgetés

   

            FÉSZAK, Ifi Hidasnémeti tábor                                   Látóút Királdon                                                         Szemétszedés

   

                     FÉSZAK, találkozó                                     MIK Farsang FÉSZAK Ifinek                             Hidasnémeti képviselete Abaújváron

   

                            Családi Nap                                           Közösségi Advent, koszorúkötés                                     Egészségnap

                   Látóút Túristvándiban

Apycom jQuery Menus