Intézmények>> II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola


SULINFO - A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

 

Visszatekintés:

Utolsó beszámolónk aktuális rovatában olyan iskolai események kerültek megemlítésre, amelyekről most tudunk tényszerű tájékoztatást nyújtani, s mondanivalónkat alátámasztani néhány fotóval.

A Happy-Hét keretében 1 hetes programsorozatot dolgoztunk ki, az egészséges vízfogyasztás népszerűsítésére illetve a környezettudatos nevelés fokozására. Néhány eleme:

·         Az osztályok természetjáró kirándulás keretében a Hernád és a Szartos patak parti övezetét és vizét tanulmányozhatták.

  

·         A tanítási órák tananyagának megválasztása és feldolgozása is e témában történt.

·         Rajzpályázat kiírására került sor, melynek központi témája szintén a természetes vizek és élő környezetük volt.

  

  

·         A programsorozatot a Diákönkormányzati Nap zárta. Hagyományos rendezvényről van szó, melynek ünnepélyes részében felavattuk – az iskola nyakkendő átadásával „igazi” iskolássá fogadtuk elsőseinket. Megkoszorúztuk a Rákóczi emlékfalat és kiállítást rendeztünk a rajzpályázatra benyújtott művekből. A nap további részében játékos vetélkedő formájában a víz témája került feldolgozásra. Több éves tapasztalat alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy tanítványaink fegyelmezetten, de kiváló hangulatban és egészséges versenyszellemmel „dolgozták végig” a programot.

  

  

Eredmények:

Vetélkedő: I. Vízi királyok, II. Happy Hetesek, III. Vízcseppek

Rajzpályázat:

·         alsó tagozat: I. Rigler Edina, II. Brunyánszky Rebeka, III. Kovács Ákos

·         felső tagozat: I. Brunyánszky Blanka, II. Szarka Viktória, III. Novák Regina

·         különdíj: Tóth Eszter, Balogh Dominik, Ujvári Kitti

A tavaszi szünetet megelőző napok gyorsan teltek. Három nap állt rendelkezésre, hogy mind lelkileg, mind hangulatában „rákészítsük” tanítványainkat az ünnepre. Ez a törekvésünk szól egyrészt a hon- és népismereti ismeretek gyarapításáról valamint a Húsvét bibliai értelmezéséről és megközelítéséről.

Szintén hagyományként említhető, hogy a szünetet megelőző utolsó tanítási napra a Diákönkormányzat patronálásával tojáskereső programot iktatunk be, melynek minden évben még a legnagyobbak körében is nagy sikere van.

  

Iskolánk tantestülete – élve a lehetőséggel – pályázatot nyújtott be, mely ha pozitív elbírálásban részesül, lehetőséget nyújt arra, hogy a tanév hátralévő részében illetve a következő tanév első 2 hónapjában tartalmas programok kerüljenek lebonyolításra. Ha aktuálissá válik, szívesen nyújtunk részletes tájékoztatást.

Az „Élet-Úton” közlekedési pályázat – Bárczi László irányításával – napjainkban zajlik az iskolában. Aktualitását fontosnak gondoljuk, hiszen minden tanítványunknak el kell sajátítania azokat az ismereteket, amelyek a helyes közlekedéshez való igazodásról szólnak. A projekt minimális pályázati forrást jelent (193.680 Ft), és éppen arra elég, hogy a kiírásnak megfelelően olyan oktatási eszközöket vásároljunk, amelyek a tanítási órák közlekedési témaköreinél is jól használhatók. Befejező foglalkozására április 22-én kerül sor, ahol 15 szülő bevonásával és a résztvevő tanulókkal egy teszt kitöltésével adnak számot ismereteikről.

Bártfai István tanár úr folyamatosan kezeli a PontVelem akciót, s a gyermekek érdeklődése is kitartó, hiszen rengeteg használt elemet és mobiltelefont összegyűjtenek, melyekért cserében értékes jutalmakban részesülnek.

Szintén a tanár úr koordinálásával egy felsős csoport regisztrált egy internetes katasztrófavédelmi versenyre, mely amellett, hogy sok fontos információ megszerzésére nyújtott lehetőséget, még sikerhez is juttatta a tanulókat (a megye 15 iskolájából a 6. helyezést sikerült elérni). Igaz, első ízben „kóstoltunk bele” ebbe a témába, de elégedettek lehetünk tanítványaink teljesítményével.


Aktualitások:

A Költészet Napja alkalmából iskolánkban szavalóverseny megrendezésére került sor, melynek szervezői Bárczi Lászlóné és Rozgonyi Lászlóné tanárnők voltak. Általános tapasztalatként elmondható, hogy létszámunk arányában elég nagy volt az érdeklődés, és főként az alsó tagozatosok körében a felkészülés felelőssége is.

Eredmények:

·         1-2. évfolyam: I. Horváth Ramóna, II. Glonczi Amanda Mirella, III. Virág Írisz Valéria

·         3-4. évfolyam: I. Brunyánszky Rebeka, II. Csuhaj Bernadett Márta, III. Horváth Vivien

·         5-6. évfolyam: I. Thomka Balázs, II. Virág Boglárka Emese, III. Csendi Natália

·         7-8. évfolyam: I. Csuhaj Nikoletta Katalin, II. Novák Regina, III. Márton Nikolett

  

  

Jelen időszak legidőszerűbb programja a 2015/16. tanév 1. osztályosainak beíratása. Ennek időpontja: 2015. április 16-17-e. Minden ezzel kapcsolatos információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően már hetekkel ezelőtt különböző módokon igyekeztünk eljuttatni az érintett családok felé.

A napokban érkezik meg az a sportszer csomag, amelyet iskolánk jutalmul kapott a 2014. évi Kihívás Napja című rendezvényen való aktív részvételért.

Tankerületi szintű Reál Munkaközösségi programként április 15-én az 5. osztályban matematika bemutató órára került sor Petró Istvánné vezetésével.

Oravecz Jánosné

igazgató

 

Visszatekintés:

Örömmel értesítjük az iskolánk iránt érdeklődőket, hogy tankerületi matematika versenyen Szarka Viktória 8. osztályos tanuló az előkelő III. helyezést érte el. Felkészítője: Petró Istvánné tanárnő.


Iskolánk 2015. március 20-i határidővel pályázatot nyújtott be, mely ha elfogadásra kerül, számtalan értékes és érdekes gyermekközpontú program megszervezését, valamint taneszközök, játékok beszerzését teszi lehetővé. Ugyanígy pályázunk Napközis Erzsébet Tábor szervezésére. 80 tanuló és 8 pedagógus 2 turnusban tölthetné kellemesen a vakáció első két hetét.

Tervezett programok: játék és sport, képzőművészeti foglalkozások, kirándulások. A résztvevők napi háromszori étkezésben részesülnek. A részvétel 5 nap/fő ingyenes, a szülőktől az Erzsébet program központi irodája 500 Ft önrészt vár el.


Megindult a szaktanácsadói látogatások sorozata is. Március 17-én és 20-án 1-1 fő szaktanácsadó tett látogatást iskolánkban. Az első időpontban magáról a szaktanácsadói hálózatról kapott tantestületünk tájékoztatást, a második időpontban a matematika tantárgy oktatásának átvilágítására került sor.


Aktualitások:

Happy-hét keretében az egészséges vízfogyasztás témáját dolgozzuk föl, a tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások alkalmával. Kötelező eleme a programnak az osztályonkénti természetjáró túra a Hernád folyóhoz illetve a Szartos patakhoz. Az akciót március 27-én pénteken zárjuk, mely egyben a Diákönkormányzati Napunk is.

A DÖK nap tartalma:

·         Ünnepélyes megnyitó – az 1. osztályosok avatása, a Rákóczi – emlékfal megkoszorúzása.

·         Játékos vetélkedő – fő téma a víz.

·         A nyertes csapatok díjazása.


Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2015. március 30-31-én iskolánk nyílt napok keretében várja az érdeklődő szülőket. A látogatók betekintést nyerhetnek mindennapi munkánkba, a tanítási órák folyamatába.

Március 31-én 10:00 órakor kerül sor a „Hívogat az iskola!” programunkra, amikor a leendő 1. osztályosokat és szüleiket látjuk vendégül.  


A 2014/15. tanév rendje szerint a tavaszi szünet első napja április 02. (csütörtök), utolsó napja április 07. (kedd). Április 08-a a tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

Iskolánk valamennyi tanulója és tantestületünk nevében Békés Húsvéti Ünnepet Kívánunk!

Oravecz Jánosné ig.

 

Beiratkozás a 2015/2016. tanévre

Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gönci Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig,

2015. április 17. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig az általános iskola titkárságán.

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gönci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola körzetébe tartozó települések: Hernádszurdok, Hidasnémeti, Göncruszka, Tornyosnémeti.

 

Hit-és erkölcstan oktatás

Értesítünk minden érintettet, 1., 2., 3., 5., 6., 7. évfolyamra járó tanítványaink szüleit, hogy az iskolai Hit- és erkölcstan oktatásban résztvevő egyházak képviselői 2015.03.03.-án megtartották első tájékoztatójukat. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ezeken az évfolyamokon a tanrendbe beépítetten Erkölcstan / Hit-és erkölcstan oktatást szervezünk. Az Erkölcstan oktatásra alsó tagozatban Oravecz Jánosné, a felső tagozatban Rozgonyi Lászlóné pedagógusok jogosultak. Hit-és erkölcstan oktatást a Római Katolikus, Görög Katolikus és Református egyházak igényeltek. A tanórák megtartására illetékes személyekről ők gondoskodnak.
Kérjük a témával kapcsolatos további hirdetményeink figyelemmel kísérését.

 

„Történelmi casinó”

A bűvös ötös.

A Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a hosszú évek óta tartó hagyományainak megfelelően idén is megrendezte történelmi vetélkedőjét, melynek időpontja 2015. február 23-a volt.

A KLIK Gönci Tankerülete életbe lépése óta szorgalmazza a tankerülethez tartozó iskolák közötti nemes versengést különböző témakörökben. Mivel azonban intézményünkben már megtapasztaltan sikeresek voltak a történelmi témájú rendezvények, ezért ezt továbbra is fölvállaltuk.

A tanulók életkori sajátosságainak és motiváltságának, érdeklődésének megfelelően az ismeretek alkalmazását játékos formában terveztük el és valósítottuk meg. Innen ered maga a cím is.

Az iskolák 5-8. évfolyamairól 5 fős csapatokat delegálhattak a játékra. Minden csoport felnőtt patronálóval együtt dolgozott, hogy a „casinó”-szerű lebonyolítás zökkenőmentes legyen.

A versenyfeladatok felölelték a felső tagozatos ismeretanyag kiemelt területeit: társadalmi rendszereket, történelmi személyiségeket, csatákat, helyszíneket, évszámokat és egyéb érdekességeket. A hangulat emelését mindig az adott korra jellemző zenei aláfestés biztosította. A versenyfeladatokat összeállító Mátrai Józsefné pedagógus figyelve a tanulók infokommunikációs érdeklődésére, PPT-s anyag kivetítésével is színesítette a tartalmakat.

Miért is tartja iskolánk tantestülete fontosnak a történelmi ismeretek minden szinten és minden eszközzel történő gyarapítását, mélyítését?

Rákóczi földjének szülöttei és lakói vagyunk, s visszatekintve egészen az Abákig, joggal állíthatjuk, hogy valamennyi lényeges történelmi esemény szele megérintette vidékünket. Ezt nem feledve törekszünk tanítványainkban elültetni a hazaszeretet magját, s a szülőföldbe kapaszkodó gyökerekbe vetett hitet.

A szervezés szokatlan és különleges voltának, a tanulók felkészültségének, valamint a nagyvonalú támogatóknak (Rákóczi Szövetség Alapítványa, Thomka István, KLIK Gönci Tankerület) és a tantestület munkájának köszönhetően hangulatos délután részesei lehettünk. Reméljük, a más iskolából érkezett, és a civil partneri körökből meghívott vendégeink is szép pillanatokat vihettek tovább magukkal.

       
 

Más: Örömünkre szolgál, hogy egyre többen érdeklődnek a gyermekeink szolgálatára létrehozott alapítvány adószáma iránt. Ezért ezúton is szeretném népszerűsíteni alapítványunkat és kérni minden jószándékú személy támogatását.
Alapítvány neve: Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 18268472-1-05
Köszönjük!
 

Farsang

Iskolánkban a télbúcsúztató farsangi rendezvényre 2015. február 20-án került sor. Hagyományosan jó hangulatú, gazdag program részesei lehettek tanítványaink. A bál a 8. osztályos tanulók nyitótáncával kezdődött. Örömömre szolgált, hogy 22 tanuló szeretett volna részese lenni ennek a szép hagyománynak. Reméljük, minden résztvevő jól érezte magát.

A jelmezesek díjazását a korábbi szokásrend szerint egyéni és csoportos formában végeztük. A zsűri odafigyelt az ötletességre, a kivitelezésre és a megjelenítésre. A csoportos jelmezeseknél elsősorban a produkciók alapján lehetett rangsort felállítani. Köszönjük a vállalkozó kedvű szülőknek, hogy ily módon is igyekeztek gyermekeiket élményekhez juttatni. Díjazottak:

                        Egyéni:           1. Spongyabob és Patrik

                                               2. Nils Holgerson

                                               3. gólyafészek

            Csoportos:      1. Jófej ötödikesek

                                               2. Mini sztárok

                                               3. A tavasz első hernyója

A farsangi program izgalmas részének számít a tombolasorsolás. Az idén is nagy érdeklődés övezte, hiszen mérhetetlen mennyiségű, értékesebbnél értékesebb tárgyak kerültek kisorsolásra, köszönhetően a magánszemélyek/szülők, a vállalkozások és cégek nagyvonalú támogatásának.

Az eseménysorról az iskola facebook oldalán található képek adnak színes tájékoztatást.

Apycom jQuery Menus