Civil szervezetek>> Hidasnémeti Alapítvány

Hidasnémeti Alapítvány

„Együtt, egymásért,

a közösségekért”

 

 

A Hidasnémeti Alapítvány és a Hidasnémeti KÖFE Kör

közös projektje a

Norvég Civil Támogatási Alap

hozzájárulásával

 

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 

Célunk a Hidasnémeti Alapítvány és a Hidas-németi Közösségfejlesztő Köre megújítása módszereiben és partnerségében, hogy még eredményesebb tevékenységet tudjon folytatni Hidasnémetiben a hiányterületek feltárásával, a lakosság bevonásával azért, hogy

- növekedjék a települési identitás,

- erősödjék az egymás felé való nyitás,

- a helyi belső erőforrások tudatosodjanak,

- a település lakosai aktív szerepet vállaljanak a közösségi-, és közélet alakításában.

 

A közösségfejlesztő kör 8 fős tagsága mellett közvetlen célcsoport 510 fő, akik 8 formális, illetve informális közösség tagjai. Közvetett célcsoport a település teljes lakossága.

 

A projektben folytatandó tevékenységeink:

- közösségi beszélgetésekkel egybekötött műhelymunkák

- látóút Hétbe és Kunbábonyba

- képzések:

- előadói és kommunikációs

- közösségfejlesztési tréning

- pályázat írás elmélete és gyakorlata

- közösségi események, akciók:

- Családi nap

- Egészség nap

- Generációk találkozása Olvasókörrel,
Vízszenteléssel és Vacsoracsatával

- Író-olvasó találkozó

- Könyvbemutatók

- Közösségi Advent

- Ősz színei íze

 

Hisszük, hogy egy pezsgőbb, színesebb kö-zösségi élet részesei lehetnek Hidasnémeti la-kosai, egy élhetőbb falu, faluközösségben.

 

 

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

 

1.

 

 

 

Települési akció Advent 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 

Előadói készségfejlesztési tréning – Beszéd-gyakorlatok képzés

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

6.

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

Generációk találk,

Vízszentelés

 

 

 

 

 

 

 

6.

7.

 

 

Ne legyen külön a falusi?

 

 

Képzés - pályázatírás gyak.

 

 

 

 

 

 

7.

8.

 

 

 

Települési akció  Advent 2

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

 

 

 

 

8.

9.

 

 

 

 

 

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

9.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

10.

11.

 

 

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

Költészet napja – Költő meghívása

 

 

 

 

11.

12.

 

 

 

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

Műhelym. – KÖFE

Képzés- pályázat

 

 

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

12.

13.

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

 

 

 

14.

15.

 

 

 

Települési akció  Advent 3

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

16.

 

Műhelym. - KÖFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

18.

 

(Észak Abaúj a szívünkben)

 

 

Képzés - Pályázatírás elm-

 

 

 

 

 

 

 

18.

19.

 

 

Generációk találk.

Olvasókör  az iskolában

 

 

Képzés – Kommunikációs készségfejlesztés

 

 

 

 

 

 

19.

20.

4 Muskétás

 

 

 

 

 

 

(Húsvét)

Generációk találk.

Olvasókör az iskolában

Könyvbemutató Szilágyi László

 

 

20.

21.

 

 

Műhelymunka – KÖFE + mások

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

22.

 

 

 

Települési akció Advent 4

 

 

Települési akció Egészség nap + Segítsünk

 

 

 

 

 

22.

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generációk találk. Vacsora csata + Segítsünk

Települési akció  Családi nap

23.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

25.

 

 

 

 

Képzés - Pályázatírás gyak.

 

 

 

 

 

 

 

25.

26.

 

 

 

 

 

 

Képzés – Kommunikációs készségfejlesztés

Kunbábonyi látó út

Képzés - Közösségfejlesztés

 

 

 

Nyilvánosság biztosítása - Projektzáró

26.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

28.

Települési akció:

Ősz színei, ízei

 

Közösségi Adventi koszorú kötése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

29

 

KÖFE S.O.S.

(Fészak – Rozsály)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

 

(Falu fórum- projektgyűjtés)

 

 

 

 

 

 

Könyvbemutató: Ferdinándy György

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

+

Nyilvánosság biztosítása

Adventi naptár terv.

Hét szerv, lemond.

Faanyag és habkarton az A. Naptárhoz

 

 

 

Hét a hónap elején

 

 

 

 

 

+

 

 

Apycom jQuery Menus